Xuất bản phẩm của chúng tôi

Giáo trình quản trị học

  • Mã SP: 4FE2
  • 1 lượt mua
  • (0) lượt xem
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tề, khoa học quản trị ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp hay cộng đồng và cao hơn nữa là của cả một quốc gia

Thông tin cuốn sách

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tề, khoa học quản trị ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp hay cộng đồng và cao hơn nữa là của cả một quốc gia. Vì vậy để nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị, cần phải tiếp cận đầy đủ kiến thức về quản trị, hiểu biết về khoa học quản trị và thực hành tốt quản trị. Quản trị là một trong những hoạt động tất yếu khách quan không thể thiếu trong xã hội loài người, trong một tổ chức hay trong một doanh nghiệp từ trước đến nay. Từ “Quản trị” là chỉ ra một quy trình nhằm hoàn thành các hoạt động một cách hữu hiệu với con người và là quá trình làm việc và thông qua những người khác để thực hiện các mục tiêu đã vạch ra với hiệu quả cao nhất. Quản trị là một quy trình khép kín và liên tục gồm 4 chức năng: Hoạch định – Tổ chức – Lãnh đạo – Kiểm tra. Các chức năng quản trị luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Với mục tiêu trên, giáo trình QUẢN TRỊ HỌC được biên sọan nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng về công việc quản trị và nhà quản trị, các tư tuởng quản trị, môi trường hoạt động của tổ chức, ra quyết định trong quản trị và các chức năng của quản trị. Nhóm tác giả biên soạn chân thành cám ơn Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành công tác biên soạn giáo trình này. 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.295.299 - Fax: (028) 38.250.359
 

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Là đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương – Phường 5 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax : (028) 38.550.783
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Website: www.nxb.ueh.edu.vn
 
 
 x 
Giỏ hàng trống