Xuất bản phẩm của chúng tôi

Phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long

  • Mã SP:
  • 0 lượt mua
  • (0) lượt xem
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thông tin cuốn sách

Doanh nghiệp xã hội là hoạt động của một tổ chức được tạo lập ra nhằm thực hiện một giải pháp hay phương án kinh doanh cụ thể để đưa đến một giải pháp xã hội cụ thể cho chính các thành viên của tổ chức đó và cộng đồng. Do đó, Doanh nghiệp xã hội bao gồm sự đa dạng của các tổ chức có định hướng kinh doanh mà không theo đuổi mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận cho các chủ sở hữu.  Doanh nghiệp xã hội là một xu thế mới xuất hiện ở Việt Nam và có những bước phát triển khá ấn tượng trong vài năm gần đây. Theo thống kê chưa đầy đủ c ủa Viện nghiên cứu kinh tế trung ương (CIEM), đến cuối năm 2013 cả nước có khoảng 300 tổ chức được xem có đầy đủ các đặc điểm của doanh nghiệp xã hội, cùng hàng chục ngàn tổ chức và doanh nghiệp khác có một vài đặc điểm giống với doanh nghiệp xã hội. Các doanh nghiệp xã hội này đang hoạt động khá hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề xã hội, môi trường ngày càng phức tạp và nan giải hơn nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Để giải quyết các vấn đề này thì bên cạnh các nguồn lực và và nổ lực của Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương thì Chính phủ Việt nam ngày càng chú trọng đến việc phát huy các sáng kiến, nguồn lực, cùng với sự tham gia của tư nhân và cộng đồng. Một trong những phương thức, sáng kiến đó là “doanh nghiệp xã hội”. Bên cạnh những lợi ích mang lại cho sự phát triển xã hội và giải quyết các vấn đề về môi trường thì các doanh nghiệp xã hội hiện nay cũng đang gặp phải nhiều khó khăn như: thiếu khung pháp lý và nhận thức về doanh nghiệp xã hội còn hạn chế, thiếu vốn và yếu kém trong khả năng tiếp cận các nguồn tài chính, năng lực quản lý và điều hành còn yếu và chưa có các dịch vụ hỗ trợ và nâng cao năng lực phù hợp cho doanh nghiệp xã hội. 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, trong hoạt động sản xuất đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả và đã được nhân rộng thành các vùng chuyên canh, từng bước làm chuyển dịch cơ cấu sản xuất và gia tăng hiệu qủa kinh tế cho các nông hộ tham gia. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long luôn đối mặt với những khó khăn, thách thức như: giá cả các mặt hàng nông sản biến động bất thường; chất lượng sản phẩm chưa cao, nguồn cung thiếu ổn định do yếu tố mùa vụ; sản xuất còn tự phát, sản phẩm phần lớn bán ở dạng thô - giá thấp và khó tiêu thụ khi vào kỳ thu hoạch chính vụ; vật tư đầu vào khó kiểm soát chất lượng và giá cả có xu hướng tăng cao; qui mô sản xuất theo kiểu nông hộ nhỏ lẻ, phân tán là phổ biến nên việc tiêu thụ còn qua nhiều khâu trung gian; các hợp tác xã, tổ hợp tác, cũng như dịch vụ nông nghiệp hoạt động chưa đạt hiệu quả cao; kinh tế trang trại bước đầu hình thành nhưng hiệu quả hoạt động còn thấp và còn nhiều hạn chế để phát triển ổn định. Do đó, nghiên cứu đề tài “Phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm xác định vai trò và chức năng của doanh nghiệp xã hội nông nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường; góp phần cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long được hiệu quả và bền vững hơn

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.295.299 - Fax: (028) 38.250.359
 

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Là đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương – Phường 5 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax : (028) 38.550.783
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Website: www.nxb.ueh.edu.vn
 
 
 x 
Giỏ hàng trống