Xuất bản phẩm của chúng tôi

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  • Mã SP: 4FE1
  • 2 lượt mua
  • (0) lượt xem
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Thông tin cuốn sách

Nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách phát triển, giới chuyên môn, và các nhà quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Năng lực cạnh tranh là khái niệm phản ánh những yếu tố nội sinh của mỗi chủ thể kinh tế có thể so sánh, đánh giá với các đối tác cạnh tranh đang hoạt động trên cùng một lãnh vực, cùng một thị trường (Michael Porter, 1985). Khái niệm năng lực cạnh tranh có thể được sử dụng cho nhiều cấp độ khác nhau: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh các ngành, các doanh nghiệp, và các sản phẩm. Ở cấp độ doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh được thể hiện thông qua một số yếu tố cơ bản như: năng suất, chất lượng, hiệu quả, và khả năng chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp đó. Theo nghĩa này, năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp tồn tại và hoạt động có hiệu quả trong môi trường kinh doanh. Việc đánh giá đúng năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp mang một ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp đó.  Trên góc độ của cơ quan quản lý Nhà nước, việc nắm bắt thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp là một yêu cầu có tầm quan trọng then chốt đối với quá trình hoạch định chính sách, nhằm phát huy và nuôi dưỡng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn do mình quản lý. Cùng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang phải đối diện với nhiều nguy cơ và thách thức, bao gồm cả áp lực cạnh tranh gay gắt cuả các doanh nghiệp nội điạ và các công ty đa quốc gia có năng lực tài chính, nhân sự, công nghệ và khả năng marketing hùng mạnh. Trong bối cảnh đó, sự tồn tại hay đào thải, phát triển hay tụt hậu xa hơn của một doanh nghiệp sẽ tuỳ thuộc vào những giải pháp và bước đi thích hợp để giải phóng sức mạnh nội sinh, và tăng cường năng lực cạnh tranh của nó. Tuy nhiên, có rất ít các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển của các nhà lãnh đạo địa phương, cũng như quá trình hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của các nhà quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.  Điều này cho thấy rằng việc khảo sát và đánh giá chính xác thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ở Lâm Đồng, để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho cách doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn to lớn.  Kết quả nghiên cứu của cũng sẽ cung cấp những cơ sở luận cứ khoa học cho các nhà lãnh đạo điạ phương trong việc hoạch định các chính sách nhằm nuôi dưỡng và phát huy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.  Sách chuyên khảo là tài liệu cho giảng dạy sinh viên các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch hệ đào tạo cử nhân, cao học và nghiên cứu sinh. Tác giả mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.295.299 - Fax: (028) 38.250.359
 

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Là đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương – Phường 5 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax : (028) 38.550.783
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Website: www.nxb.ueh.edu.vn
 
 
 x 
Giỏ hàng trống