Xuất bản phẩm của chúng tôi

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, THỂ CHẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG Ở CÁC NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI

  • Mã SP:
  • 0 lượt mua
  • (0) lượt xem

Thông tin cuốn sách

Các nghiên cứu trước đây về tác động của tham nhũng lên tăng trưởng xem chất lượng thể chế như là biến kiểm soát. Bên cạnh đó, chất lượng thể chế kinh tế cũng chưa được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu này. Bài viết này xem xét vai trò của chất lượng thể chế bao gồm thể chế chính trị (nền dân chủ) và thể chế kinh tế (tự do kinh tế) trong mối quan hệ tham nhũng và tăng trưởng bằng cách đưa vào mô hình biến tương tác giữa tham nhũng và chất lượng thể chế. Để đánh giá hệ số hồi quy các biến trong mô hình, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) và phương pháp GMM sai phân dành cho dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy tham nhũng gây cản trở cho tăng trưởng. Tuy nhiên, biến tương tác thể hiện vai trò tích cực của tham nhũng đối với tăng trưởng trong điều kiện chất lượng thể chế thấp tại các quốc gia khảo sát. 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.295.299 - Fax: (028) 38.250.359
 

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Là đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương – Phường 5 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax : (028) 38.550.783
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Website: www.nxb.ueh.edu.vn
 
 
 x 
Giỏ hàng trống